Birimler » 

Destek Birimleri

Birimlerimiz

 
Personel Birimi
Maaş Mutemetlik Birimi
Satın Alma Birimi
Ambar-Depo Birimi
Demirbaş Birimi
Teknik Hizmetler Birimi
Vezne
Arşiv